תנאי שימוש – E-Fashionista

עודכן לאחרונה: 04/11/2020

1. הקדמה

היא והוא פאשניסטה בע"מ (להלן: "החברה" או "אנחנו") מברכת אותך (להלן: "המשתמשים") על שימושך באתר האינטרנט שלנו בכתובת יבנה 31, תל אביב (לרבות דומיינים משניים ודומיינים נלווים, אליהם משויכים תנאי שימוש אלו), באפליקציית "E-Fashionista" ובפלטפורמה הנלווית לה המצויה בכתובת www.E-Fashionista.com  (להלן: "האתר", "האפליקציה" ו-"הפלטפורמה", בהתאמה). האתר מספק מידע לגבי שירותי החברה, לרבות האפליקציה והפלטפורמה ומהווה שער כניסה לפלטפורמה. האפליקציה והפלטפורמה מהוות זירת מסחר בין מוכרים לקונים של פריטי אופנה, בין במכירה מיד ראשונה ובין במכירה מיד שנייה (להלן: "השירותים", כמפורט בתנאים אלו). תנאי שימוש אלה חלים על משתמשי הפלטפורמה ו/או האפליקציה (שפתחו חשבון בה) ומבקרי האתר.

תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.

שים לב:

  • אנא קרא בעיון את תנאי השימוש לפני שאתה משתמש בשירותים
  • התנאים מהווים הסכם משפטי מחייב וניתן לאכיפה בין החברה לבינך. בעצם הכניסה לאתר ו/או לפלטפורמה והשימוש בהם ו/או התקנת האפליקציה ו/או בעצם השימוש באפליקציה ו/או בעצם רישומך ופתיחת חשבון (כהגדרתו להלן), הנך מאשר כי קראת והבנת את תנאי השימוש הבאים (וכי התנאים יחייבו אותך וכי תפעל בהתאם להם), לרבות התנאים המפורטים במדיניות הפרטיות של החברה, אותם תוכל למצוא כאן: https://e-fashionista.com/privacy-policy (להלן, תנאי שימוש אלו ומדיניות הפרטיות שלנו יכונו יחדיו: "התנאים" או "תנאי השימוש").
  • אם אינך מסכים לאי אלו מתנאי השימוש המפורטים להלן, הנך מחויב, באופן מידי, להימנע מכניסה, מהתחברות או משימוש בכל אופן בשירותים ו/או להסיר ולמחוק את האפליקציה מהמכשיר הנייד שלך.
  • במידה ויש לך שאלות נוספות או הערות בנוגע לתנאים אלו, הנך מוזמן לפנות אלינו באמצעות הודעת דואר אלקטרוני לכתובת [email protected] או באמצעות משלוח מכתב לכתובתנו ברחוב יבנה 31, תל אביב. נציגי החברה עומדים לרשותך לצורך כל בקשה, תגובה, שאלה או תלונה.

2. תוכן העניינים

סעיףכותרת
3שירותי החברה
4פתיחת חשבון
5תנאים מקדמיים לשימוש בפלטפורמה
6תוכן גולשים
7קניין רוחני, סימני מסחר ובעלות בזכויות
8שימושים אסורים
9מדיניות פרטיות
10קישורים לפלטפורמה וקישורים לאתרי צדדים שלישיים
11זמינות
12הסרת אחריות
13שינויים ועדכונים של השירותים, ותנאי שימוש אלו
14תנאים מיוחדים שקשורים לכללי שימוש של ספקי אפליקציות צד שלישי
15תנאים מיוחדים הנוגעים לרכיבי צד שלישי
16ייצוא
17תנאים משפטיים כללים

3. שירותי החברה

האתר מספק מידע אודות החברה והשירותים המוענקים על ידה. כמו-כן, האתר משמש כשער הכניסה לפלטפורמה (המיועדת למשתמשים בעלי חשבון, כהגדרתו להלן, בלבד.

הפלטפורמה והאפליקציה, המיועדות למשתמשים בעלי חשבון (כהגדרתו להלן) בלבד, נועדו לאפשר לקנות ולמכור פריטי אופנה כגון ביגוד, נעליים, אקססוריז ("המוצר(ים)") ממוכרים המעוניינים למכור (1) מוצרים שנעשה בהם שימוש בעבר, (2) מוצרים חדשים שטרם היו בשימוש ("המוכר(ים)") לרוכשים פרטניים ("הרוכש(ים)").

יתכן כי האפליקציה תהיה זמינה רק למערכות הפעלה מסוימות (למשל iOS).

החברה עשויה להציע לך, כמוכר, שירותי אחסון במתקניה, ובמקרה כזה, החברה מסירה כל אחריות לנזק שעלול להיגרם למוצרים שתבחר/י לאחסן במתקני החברה. לא תהיה לך כל טענה לנזקים אשר נגרמו למוצרים אותם בחרת לאחסן במתקני החברה.

שים לב כי השימוש בשירותים הינו באחריותך הבלעדית וכי החברה מסירה כל אחריות בגין שימוש זה. לפיכך, אנו מבקשים כי תקרא בעיון את המגבלות המפורטות בסעיף זה, לפני השימוש בשירותים.

שים לב:

  • החברה אינה בודקת ואינה מחויבת לבדוק את טיב ואיכות המוצרים הנמכרים באמצעות הפלטפורמה ו/או האפליקציה.
  • השירותים ניתנים לך "כמו שהם" ("AS IS"). הנך מסכים ומאשר כי השימוש בשירותים, הינו באחריותך הבלעדית וכי אין לחברה כל אחריות לתוצאות העשויות לנבוע משימוש בשירותים, בתכני צד ג' ותוכן גולשים, ו/או לתפקוד הפלטפורמה ו/או האפליקציה. החברה לא תהא אחראית עבור כל נזק שהוא, לרבות אך לא רק, כל נזק הנובע מהשימוש שלך בשירותים.
  • המוכרים הם הגורם האחראי לכל מוצרים שנמכרים על ידיהם לרוכשים באמצעות הפלטפורמה ו/או האפליקציה, כמו גם למשלוח מוצרים אלה. החברה אינה צד לעסקת רכישה או לכל אינטראקציה בין מוכרים לרוכשים.

לתיאור המלא של הפלטפורמה ו/או האפליקציה, וכן לתנאי מגבלת האחריות שלנו, לחץ כאן.

4. פתיחת חשבון

כדי להשתמש בפלטפורמה ו/או באפליקציה, תידרש לפתוח חשבון באמצעות טופס הרישום המופיע בפלטפורמה ו/או האפליקציה, במסגרתו יהיה עליך לספק לנו פרטים אישיים מסוימים (להלן: "החשבון"). שים לב שבעת פתיחת החשבון עליך לספק לנו מידע מלא, מדויק ונכון. תוכל למחוק את החשבון שנוצר לך באמצעות שליחת דוא"ל לכתובת [email protected] .

לקריאת התנאים המלאים אודות הרישום לפלטפורמה ו/או האפליקציה, לחץ כאן.

5. תנאים מקדמיים לשימוש בפלטפורמה ו/או באפליקציה

על מנת להשתמש בפלטפורמה ואו האפליקציה, עליך לעמוד במספר תנאים, המפורטים להלן. בין היתר, עליך להיות בעל תעודת זהות ישראלית תקפה ובעל כתובת דואר פעילה. קטינים מתחת לגיל (16) אינם מורשים להשתמש בפלטפורמה ו/או האפליקציה.

לקריאת התנאים המלאים אודות התנאים המקדמיים לשימוש בפלטפורמה ו/או האפליקציה, לחץ כאן.

6.תוכן גולשים

הפלטפורמה ו/או האפליקציה כוללת גם חנויות של מוכרים, אליהם מועלה תוכן משתמשים, לרבות תמונות של מוצרים הנמכרים על-ידי מוכרים, תמונות של המוכרים, מידע על המוכרים וכו'. אין בפרסום תוכן הגולשים כל ערובה לתקפותו, אמינותו, דיוקו או חוקיותו.

לקריאת התנאים המלאים אודות תוכן הגולשים, לחץ כאן.

7.קניין רוחני, סימני מסחר ובעלות בזכויות

האתר, האפליקציה והפלטפורמה הינם בבעלות החברה ו/או נמסרו לה ברישיון ומוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים וחוקי קניין רוחני אחרים, והחברה מעניקה לך בזאת רישיון מוגבל לעשות שימוש בשירותים, בכפוף לתנאי שימוש אלו. כל זכות שלא הוקנתה לך במפורש על פי הסכם זה תישמר בידי החברה ונותני הרישיון שלה. שים לב כי ככל שתמסור לנו משוב אודות הפלטפורמה, האפליקציה והאתר, משוב זה יהיה בבעלות החברה, והנך ממחה בזאת לחברה את כל הזכויות שיש לך במשוב זה.  

לקריאת התנאים המלאים אודות הבעלות בפלטפורמה, האפליקציה והאתר, לחץ כאן.

8.שימושים אסורים

ישנן פעולות מסוימות אשר אסורות בעת השימוש בשירותים. אנא קרא הגבלות אלו בעיון. אי עמידה בהגבלות ואיסורים אלו עשויה להביא לידי סיום את השימוש שלך בשירותים, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, ואף לחשוף אותך לחבות אזרחית ו/או פלילית.

לקריאת הפעולות האסורות בעת השימוש בשירותים, לחץ כאן.

9.מדיניות פרטיות

תנאי מקדמי לשימושך בשירותים שלנו הינו קריאה והסכמה למדיניות הפרטיות שלנו, אותה תוכל למצוא ב-https://e-fashionistsa.com/privacy-policy

לקריאת הפרטים המלאים אודות מדיניות הפרטיות שלנו, לחץ כאן.

10. קישורים לפלטפורמה וקישורים לאתרי צדדים שלישיים

אנו מברכים קישורים לכל דף באתר, אולם אינך רשאי לקשר לפלטפורמה/אתר מאתר שאינו שלך או שאינך מחזיק באישור לשימוש בו ואינך רשאי להצהיר על כל קשר או אישור של החברה לשירותים המוענקים על ידך או לתאר את החברה באופן כוזב או פוגעני. כמו-כן, נבקש להביא לתשומת ליבך, שהפלטפורמה/האתר ככלל כוללים קישורים אשר מאפשרים לך לעזוב אותם ולהיכנס לאתרים או לשירותים שאינם של החברה ואינם בשליטתה. השימוש באתרים אלו הוא על אחריותך בלבד.

לקריאת הפרטים המלאים אודות קישורים לפלטפורמה/אתר וקישורים לאתרי צדדים שלישיים, לחץ כאן.

11.זמינות
אנו עושים מאמצים על מנת להבטיח שהשירותים שלנו יהיו זמינים עבורך באופן רציף. עם זאת, החברה אינה אחראית או מתחייבת כי השירותים יפעלו או יהיו זמינים בכל עת ללא הפרעות וללא פגם, למשל עקב הפסקות בחיבור האינטרנט שלך והפסקות בפעילות החומרה או התוכנה בשל בעיות טכניות או אחרות שאינן בשליטת החברה.

לתנאים המלאים לעניין זמינות השירותים, לחץ כאן.

12. הסרת אחריות

זכות השימוש בשירותים ניתנת לך כמות שהיא (“AS-IS”), ושימושך בהם הינו על אחריותך האישית והבלעדית.

לקריאת תנאי הסרת האחריות וחובות השיפוי המלאים, לחץ כאן.

13.שינויים ועדכונים של השירותים ותנאי שימוש אלו

מעת לעת, החברה רשאית לעדכן ולשנות את השירותים, וכן לחסום או לבטל את חשבונך או להפסיק את מתן השירותים, לפי שיקול דעתה. כמו כן, החברה רשאית לשנות את תנאי שימוש אלו מעת לעת ובמקרים מסוימים, תוך יידוע שלך אודות שינויים מהותיים.

לעיון בתנאי השימוש המלאים לעניין שינויים ועדכונים של השירותים, האתר ותנאי שימוש אלו, לחץ כאן.

14.תנאים מיוחדים שקשורים לכללי שימוש של ספקי אפליקציות צד שלישי

מאחר ואתה יכול להוריד את האפליקציה מחנות אפליקציות של צד שלישי, מספק שירות או מפיץ ("ספקי אפליקציות") השימוש שלך באפליקציה עשוי להיות כפוף לכללי שימוש של ספקי אפליקציות ("כללי שימוש").

לקריאת תנאים מיוחדים שקשורים לכללי שימוש של ספקי אפליקציות המלאים, לחץ כאן.

15.תנאים מיוחדים הנוגעים לרכיבי צד שלישי

האפליקציה עשויה להשתמש או לכלול תוכנות, קבצים ו/או רכיבים הכפופים לתנאי רישיונות לרבות רישיונות קוד פתוח של צדדים שלישיים ("רכיבי צד שלישי"). הנך רשאי להשתמש ברכיבי צד שלישי כחלק מ-, או בהקשר עם, האפליקציה אך ורק בכפוף לעמידתך בתנאי הרישיון החלים ו/או הנלווים לרכיבי צד שלישי הרלוונטיים.

לקריאת תנאים מיוחדים הנוגעים לרכיבי צד שלישי המלאים, לחץ כאן.

16.ייצוא

הנך מתחייב לא לשלוח, להעביר או לייצא את האפליקציה או לגרום לזמינותה בניגוד לדיני הייצוא החלים במדינת ישראל ובהתאם לקהל היעד אליו מיועדת האפליקציה.

לקריאת התנאים המלאים אודות ייצוא, לחץ כאן.

17.תנאים משפטיים כללים

תנאים אלה מהווים את ההסכם הכולל בינך ובין החברה. על מנת להסדיר את כלל החובות והזכויות המשפטיות בינינו ובין המשתמשים שלנו, לרבות בעניין יישוב סכסוכים אשר עשויים להתגלע בינך ובין החברה, תנאי שימוש אלו כוללים תנאים משפטיים נוספים.

לעיון בתנאים המשפטיים הנוספים, לחץ כאן.

כרגע זמינים רק במובייל נתראה כאן בקרוב :)

bg_image