Privacy policy

עודכן לאחרונה: 15/10/2020

1. הקדמה

אנו מודים לך שבחרת להשתמש בשירותיה של חברת היא והוא פאשניסטה בע"מ ("החברה" או "אנחנו"). המשתמשים בשירותינו מפקידים בידינו מידע אישי ורגיש אודותם, ואנו מוקירים על כך ומבינים את גודל האחריות הכרוכה בשמירת מידע מסוג זה. על כן, פיתחנו את השירותים שלנו בראש ובראשונה מתוך מחשבה על שמירת פרטיותם של המשתמשים שלנו, ואנו עושים את מירב המאמצים על מנת להגן על המידע שהמשתמשים מעבירים לנו, תוך שאנו מיישמים את האמצעים והתקנים המחמירים בעולם לעניין זה.

מדיניות פרטיות זו מתייחסת למידע אישי שאנו אוספים ממשתמשי האתר, הפלטפורמה והאפליקציה (להלן: "האתר", "האפליקציה" ו-"הפלטפורמה", בהתאמה) והשירותים הקשורים, וכן ממבקריה.

למונחים המופיעים במדיניות פרטיות זו (להלן: "מדיניות הפרטיות") תהיה המשמעות הנודעת להם בתנאי השימוש, הזמינים בלינק https://e-fashionista.com/terms-of-use. (להלן: "תנאי השימוש") אלא אם נאמר במפורש אחרת במדיניות פרטיות זו.

התנאים מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.

שים לב:

 • מדיניות פרטיות זו הינה חלק בלתי נפרד מהשירותים ומהמידע הנאסף במסגרתם ומתנאי השימוש שלנו, המצויים בכתובת https://e-fashionista.com.
 • בעצם הכניסה לאתר ו/או לפלטפורמה והשימוש בהם ו/או התקנת האפליקציה ו/או בעצם השימוש באפליקציה ו/או בשירותים ו/או בעצם רישומך ופתיחת חשבון, הנך מביע את הסכמתך לתנאים המופיעים במדיניות פרטיות זו, לרבות הסכמתך לאיסוף המידע האישי שלך (כהגדרתו להלן), לעיבודו ולשמירתו במאגרי המידע שלנו (בארץ ו/או בחו"ל). המידע האישי שלך ישמש לצורך מתן השירותים בלבד, כמפורט במסמך זה. אם אינך מסכים לתנאי מדיניות הפרטיות, אינך מורשה להשתמש בשירותינו. מדיניות הפרטיות שלנו עשויה להתעדכן בעתיד, ולכן הנך מתבקש להתעדכן מפעם לפעם במדיניות המעודכנת.
 • אינך מחויב למסור לנו מידע אישי על פי חוק. הנך מסכים ומצהיר בזאת שהמידע האישי שהנך מספק לנו נמסר מרצונך החופשי, על מנת שנוכל לספק עבורך את השירותים ובהתאם למטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו.
 • אישור למשלוח הודעות: הנך מאשר בזאת משלוח הודעות הקשורות בשירות (כגון אישורי תשלום ועדכונים), הודעות פרסומיות ((לרבות מסרים פרסומיים לפי חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב–1982)), הודעות דיוור ישיר (בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981) ו/או משלוח הודעות שיווקיות ממוקדות, על ידי החברה או על ידי צדדים שלישיים (ראה סעיף 14 להלן).

מי אנחנו: היא והוא פאשניסטה בע"מ, ח.פ. 516215746. שאלות ודיווח על פגיעה בפרטיותך: אם יש לך שאלות כלשהן, או הערות אחרות בנוגע למדיניות פרטיות זו, או אם אתה סבור שפרטיותך נפגעה במהלך השימוש בשירותינו, אנא פנה אלינו באמצעות כתובת הדוא"ל: [email protected] או באמצעות משלוח מכתב לכתובתנו ברחוב יבנה 31, תל אביב. נציגי החברה עומדים לרשותך

מי אנחנו: היא והוא פאשניסטה בע"מ, ח.פ. 516215746.

שאלות ודיווח על פגיעה בפרטיותך: אם יש לך שאלות כלשהן, או הערות אחרות בנוגע למדיניות פרטיות זו, או אם אתה סבור שפרטיותך נפגעה במהלך השימוש בשירותינו, אנא פנה אלינו באמצעות כתובת הדוא"ל: [email protected] או באמצעות משלוח מכתב לכתובתנו ברחוב יבנה 31, תל אביב. נציגי החברה עומדים לרשותך
לצורך כל בקשה, תגובה, שאלה או תלונה.

2. תוכן העניינים

כותרת סעיף
3 איזה מידע אנו עשויים לאסוף אודותיך?
4 כיצד אנו משתמשים במידע אודותיך?
5 לכמה זמן אנו שומרים על המידע האישי שלך?
6 זכויותיך לעיין, לשנות ולתקן את המידע האישי שלך
7 שיתוף מידע עם אחרים
8 ספקי שירות חיצוניים
9 אתרי אינטרנט של צדדים שלישיים
10 אמצעי תשלום
11 אבטחת מידע
12 קטינים
13 עוגיות וטכנולוגיות מעקב
14 דיוור ישיר, דבר פרסומת ושליחת הודעות
15 העברת מידע אישי אל מחוץ לישראל
16 שינויים במדיניות הפרטיות

3. איזה מידע אנו עשויים לאסוף אודותיך?

השימוש בשירותים כולל איסוף של מידע אישי אשר מאפשר לנו לזהות אותך באופן אישי, ובדרך כלל נושא אופי פרטי או רגיש. כאשר אתה משתמש בשירותים, אנו עשויים לאסוף ולעבד אודותיך אחד או יותר מסוגי המידע האישי הבאים:

 • מידע ששיתפת מרצון עמנו (למשל מידע שהזנת לטופס הרישום לפלטפורמה ו/או לאפליקציה וכו');
 • מידע המופק באופן אוטומטי כאשר אתה משתמש בשירותים (למשל, כתובת ה-IP שלך ומזהים פרסומיים שונים, זרם ההקשות שלך וסוג מערכת ההפעלה שבה אתה משתמש).

שים לב שאנו אוספים מידע אישי שאתה עשוי לספק לנו לפי רצונך ושיקול דעתך, מידע טכני והתנהגותי שאנחנו אוספים באופן אוטומטי כאשר אתה משתמש בשירותים.

 • לפרטים נוספים אודות סוגי המידע שאנו עשויים לאסוף אודותיך, לחץ כאן.
  • כאשר אתה משתמש בשירותים, אנו עשויים לאסוף אודותיך מידע אישי ומידע שאינו אישי (כלומר, מידע אנונימי) באופן אוטומטי.
  • מזהים: כאשר אתה משתמש בשירותים, אתה מספק לנו באופן אוטומטי את כתובת ה-IP שלך (או כתובת ה-Mac, לפי המקרה), בהתאם לרשת או למכשיר בו אתה משתמש. מידע זה נאסף על ידינו על מנת לשפר את חוויית המשתמש שלך, כדי לקבוע את מיקומך הגיאוגרפי ולמטרות אבטחה. כמו כן, אנו עשויים לאסוף מזהים נוספים, לרבות מזהי פרסום המצויים במכשיר ממנו אתה גולש (למשל Google's Advertiser Identification  או Apple's Identifier for Advertisers).
  • נתוני מיקום גיאוגרפי: בעת השימוש שלך בשירותים, אנו עשויים לאסוף נתונים אודות מיקומך הגיאוגרפי הכללי (מדינה ועיר), לרבות באמצעות ניתוח של כתובות IP ומידע דומה אחר.
  • מידע טכני והתנהגותי: כמו מרבית האתרים והשירותים המקוונים, אנו אוספים באופן אוטומטי ופסיבי מידע אנונימי ואינו מזהה מהמכשירים שלך כאשר אתה ניגש, משתמש ומדפדף בפלטפורמה, לרבות (i) מידע טכני כגון סוג והגרסה של המכשיר שלך ומערכת ההפעלה שלו, סוג הדפדפן, רזולוציית המסך, שפת המקלדת, קישוריות Wi-Fi וכו'; ו- (ii) מידע התנהגותי שיכול לכלול מידע לא אישי, כולל מידע אנונימי, טכני וכן מידע שנאסף אודות התנהגותך, אשר עשוי לכלול, בין היתר, תיעוד של פעילותך בשירותים, זרם הקשות (click-stream) ומידע נוסף בעל אופי דומה (להלן, ביחד: "מידע טכני והתנהגותי").
  • דואר אלקטרוני: כאשר אנו שולחים לך דואר אלקטרוני, למשל ניוזלטרים, אנו אוספים באמצעות טכנולוגיות מעקב, מידע אודות עצם מסירת דבר הדואר והאם דבר הדואר נקרא על ידך.
  • סטטיסטיקות ומדידות: אנו עשויים, בעצמנו או באמצעות ספקי שירותים כגון Google Analytics ו- Facebook, להפיק מדידות, סטטיסטיקות וניתוחים מפורטים על התנהגותך בפלטפורמה.
  • לתשומת לבך, אנו עשויים לאסוף את המידע האמור בפרק זה בעצמנו או באמצעות ספקי השירות שלנו, ובין היתר באמצעות שימוש בטכנולוגיות כגון קבצי עוגיות וטכנולוגיות מעקב דומות (ראה הגדרה ופירוט נוסף בסעיף 13 להלן).
 • לקבלת מידע נוסף לגבי השימוש שאנו עושים בטכנולוגיות מעקב ולגבי אפשרויותיך לחסום את השימוש בעוגיות, לחץ כאן.
  • למען הסר ספק, כל מידע שאינו אישי (למשל מידע טכני והתנהגותי) ייחשב למידע אישי, כל עוד הוא קשור או מקושר למידע אישי.

4. כיצד אנו משתמשים במידע אודותיך?

ככלל, המידע שאנו אוספים אודותיך והמידע שאתה מוסר לנו, משמש אותנו על מנת שנוכל להעניק לך את שירותינו ולצרכיה העסקיים הלגיטימיים של החברה. שים לב כי אנו לא נשתמש במידע אודותיך הכלול במאגרי המידע שלנו, אלא למטרות שלשמן הוקם המאגר וכפי שהן מפורטות במדיניות פרטיות זו.

 • לפרטים נוספים אודות מטרות השימוש במידע שאנו עשויים לאסוף אודותיך, לחץ כאן.
  • לספק לך את השירותים;
  • להתאים את השירותים באופן אישי לצרכיך;
  • לצרכי אבטחת מידע ועל מנת לאבטח את שירותינו, ובין היתר על מנת שנוכל לאמת את זהותך בעת התחברות לחשבונך;
  • לצורך אימות פרטים, וכן לצורך ביצוע תשלומים שונים עבור השירותים באמצעות ספקי שירותי סליקה;
  • לשלוח לך הודעות שירות לגבי חשבונך (כגון, באמצעות דואר אלקטרוני או הודעות-פוש), למשל אם לחצת על קישור לאיפוס סיסמה, לאפשר לך לעקוב אחר משלוח המוצרים שהזמנת באמצעות הפלטפורמה;
  • כדי ליצור עמך קשר לצורך מתן תמיכה טכנית בקשר עם השירותים;
  • כדי שנוכל לשלוח לך דואר פרסומי, ניוזלטרים ועדכונים על ההתפתחויות בחברה, הצעות חדשות, חדשות בנוגע לשירותים וכיוצא בזאת באמצעות דואר, טלפון, דואר אלקטרוני, SMS, מדיה חברתית, הודעות פוש, או באופן מקוון (במקרים מסוימים ייתכן ונדרש לקבל את הסכמתך הנפרדת והפרטנית לשליחת דיוור מסוג זה);
  • לצורך מחקר וניתוח סטטיסטי, בין היתר בתחומי הכלכלה ההתנהגותית, המיועדים לשימושינו;
  • כדי לקבל מידע ביחס למיקום גיאוגרפי כללי (כלומר, מדינה) של המחשב או המכשיר ממנו אתה מחובר לאינטרנט בעת השימוש בשירותים, וזאת על מנת שנוכל לדעת את מיקומך הכללי לצרכי אבטחת מידע;
  • לצרכינו האדמיניסטרטיביים; ו-
  • כדי להגן על זכויותינו ועל מנת למלא כל חובה חוקית החלה עלינו.

5. לכמה זמן אנו שומרים על המידע האישי שלך?

ככלל, אנו שומרים את המידע האישי שלך רק כל עוד הוא רלוונטי ומשמש למטרה שלשמה הוא נאסף במקור. לשם כך, קבענו מועדים למחיקת המידע האישי של המשתמשים בשירותינו. שים לב כי מידע שאינו אישי יישמר על ידינו ללא מגבלה ועל פי שיקול דעתנו הבלעדי.

 • לפרטים נוספים אודות משך שמירת המידע האישי הנאסף אודותיך, לחץ כאן.
  • אנו נשמור את המידע האישי שלך רק כל עוד הוא רלוונטי ומשמש למטרה שלשמה הוא נאסף במקור.
  • תיעוד של פניות לשירות הלקוחות שלנו נשמר למשך 7 ימים מהמועד בו הוגש לנו.
  • אנו שומרים עותק אחד של כלל המידע שנאסף אודותיך כגיבוי, וזאת למשך 48 שעות לתשומת ליבך, הגיבוי מוצפן והרשאות הגישה למידע המצוי בגיבוי זה מוגבלות לעובדי החברה על בסיס הצורך לדעת בלבד.
  • ייתכן ונצטרך לשמור מידע אישי אודותיך לתקופה ארוכה יותר במקרה של תביעה משפטית או אם אנו נדרשים לכך על פי כל דין.
  • מידע אנונימי או אגרגטיבי אשר הופק מהשימוש שלך בשירותים יכול שיישמר בשרתים שלנו ללא מגבלת זמן.

6. זכויותיך לעיין, לשנות ולתקן את המידע האישי שלך

על פי החוק בישראל, ככלל הנך זכאי לעיין במידע אודותיך השמור במאגרי המידע של החברה, וכן במקרים מסוימים לבקש לתקנו או למחוק אותו. אם מסיבה כלשהי, אתה מעוניין לעיין במידע אודותיך השמור אצלנו, כמו גם לשנות, לעדכן או למחוק את המידע האישי שהעברת לנו, אנא שלח לנו אימייל לכתובת:  [email protected] בצירוף הפרטים הרלוונטיים, ואנו נעשה כל מאמץ על מנת לטפל בבקשתך בהקדם האפשרי, בהתאם לדרישות הדין הרלוונטיות.

 • לפרטים נוספים אודות זכויותיך בקשר עם המידע האישי הנאסף אודותיך, לחץ כאן.
  • ככלל, באפשרותך לעיין במידע האישי אותו אנו שומרים לגביך באמצעות שליחת מכתב לכתובת המופיעה בתחילת מדיניות זו או באמצעות משלוח דואר אלקטרוני לכתובת [email protected] .
  • אם אתה מעוניין לשנות, לעדכן או למחוק את המידע האישי אודותיך שמצוי אצלנו, אנא שלח לנו הודעת דואר אלקטרוני לכתובת [email protected] ואנו נעשה מאמצים סבירים על מנת לשנות, לעדכן או למחוק את המידע האישי כאמור, בהתאם לדרישות הדין הרלוונטיות.
  • בנוסף, ככל שאתה סבור כי השימוש שאנו עושים במידע האישי אודותיך פוגע בפרטיותך והנך מעוניין להגבילו, באפשרותך לפנות אלינו באמצעות שליחת מכתב לכתובת המופיעה בתחילת מדיניות זו או באמצעות משלוח דואר אלקטרוני לכתובת [email protected] .
  • שים לב: בכל פנייה לבקשה לעיין במידע, נבקש כי יצורפו הפרטים הבאים: שם, מספר תעודת זהות, טלפון, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני והמידע בו הנך מעוניין לעיין או אשר אותו הנך מעוניין לתקן או למחוק. ככל שברצונך לאפשר לאדם אחר לעיין במידע עבורך, נבקש לצרף גם ייפוי כוח מפורש לעניין זה.
  • מידע נוסף אודות דיני הגנת הפרטיות בישראל וזכויותיך ביחס למידע אישי שלך, תוכל למצוא באתר הרשות להגנת הפרטיות בכתובת:Click here .

7. שיתוף מידע עם אחרים

ככלל, איננו משתפים את המידע האישי שלך עם צדדים שלישיים, ואנו נוקטים בכל האמצעים המקובלים על מנת לשמור את המידע האישי שלך בסודיות ותחת אמצעי אבטחה מתאימים. עם זאת, על מנת להעניק לך את שירותינו, לשמור על האינטרסים הלגיטימיים שלנו ועל מנת לעמוד בחובות החלות עלינו מכוח דין, אנו עשויים במקרים מסוימים לחלוק את המידע האישי שלך עם צדדים שלישיים זאת בין היתר, עם ספקי שירותי סליקה.

שים לב: על מנת לספק לך את המוצרים שהזמנת מהמוכרים בפלטפורמה ו/או באפליקציה, אנו נעביר את הפרטי הקשר שלך, כולל כתובת למשלוח, למוכרים הרלוונטיים.
 • לפרטים נוספים אודות המקרים בהם אנו חולקים מידע אישי אודותיך עם צדדים שלישיים, לחץ כאן.
   • לאסוף, להחזיק ו/או לנהל את המידע האישי שלך באמצעות ספקים וצדדים שלישיים של מוצרים או שירותים מסוימים (כגון שירותי אירוח ענן) המאושרים על ידינו (לרבות, לפי העניין, לשותפים שלהם), וזאת אך ורק לשם אספקת השירותים המבוקשים על ידינו, ולא לכל מטרה אחרת. צדדים שלישיים מסוג זה עשויים להיות ממוקמים במדינות בהן החוקים להגנה על מידע אישי מספקים הגנה פחותה על מידע אישי מזו שבישראל, אולם אנו נשתמש רק בחברות שיכולות לספק אמצעי הגנה נאותים בכדי להבטיח כי המידע האישי שלך מאוחסן ומטופל בצורה מאובטחת;
   • לעמוד בדרישות כל דין, לצרכי הליך משפטי, צווים, לרבות צווי גילוי או בקשת רשות ממשלתית;
   • לאכוף מדיניות פרטיות זו או את תנאי השימוש שלנו, לרבות במסגרת חקירה של הפרות אפשריות של מדיניות הפרטיות או תנאי השימוש;
   • לגלות, למנוע או לטפל באופן אחר בתרמית, הונאה או בסוגיות אבטחה ובטחון וכן בבעיות טכניות;
   • להשיב לתביעות, דרישות או טענות כי מידע ליצירת קשר (לדוגמה, שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני וכדומה) של צד שלישי פורסם או הועבר ללא הסכמתו או באופן שיש בו משום הטרדה;
   • להעביר את תפעול השירותים לחברות הקשורות בקבוצה;
   • להגן על הזכויות, הקניין, או על הביטחון האישי של החברה, של לקוחותיה או של הציבור הרחב;
   • לאפשר מקרה של שינוי שליטה בחברה, לרבות בדרך של מיזוג, רכישה, או רכישה של כלל או עיקר נכסיה, כל עוד הרוכש מתחייב לשמור על אותם תנאי פרטיות שבהצהרה זו; ו/או
   • על פי אישור מפורש ממך לפני הגילוי.

   למען הסר ספק, החברה רשאית לאסוף, לגלות ולהעביר מידע אנונימי ולא מזהה (להלן, "מידע לא אישי") לצדדים שלישיים על פי שיקול דעתה הבלעדי.

8. ספקי שירות חיצוניים

אנו רשאים להשתמש בתוכנה או בשירותי צד שלישי על מנת לאסוף, לאחסן ו/או לעבד את המידע שנאסף כמפורט לעיל. אנו עושים מאמצים סבירים על מנת להתקשר עם צדדים שלישיים המפרסמים מדיניות פרטיות החלה על איסוף, אחסון, עיבוד ושימוש במידע אישי ובמידע לא אישי.

 • לפרטים נוספים אודות ספקי השירות שלנו, לחץ כאן.
  • החברה נעזרת בשירותים של ספקי שירות חיצוניים. ייתכן ומידע אישי שלך יועבר לרשות ספקי השירות החיצוניים, אך זאת לצורך אספקת השירותים לחברה בלבד. כמו כן, ספקי השירות החיצוניים נדרשים לעמוד בהוראות החוק הרלוונטיות החלות ביחס לעיבוד מידע אישי.
  • ספקי השירות החיצוניים עלולים להיות ממוקמים באזורי שיפוט שונים מאזור השיפוט שלך, וייתכן שהחוק החל באזור השיפוט של ספקי השירות החיצוניים מספק הגנה פחותה על מידע אישי מזו שבאזור השיפוט שלך, אולם אנו נשתמש רק בספקי שירות שיכולים לספק אמצעי הגנה נאותים בכדי להבטיח כי המידע האישי שלך מאוחסן ומטופל בצורה מאובטחת.
  • ספקי השירות החיצוניים של החברה כוללים, בין היתר, את השירותים הבאים:
   • שירותי ענן של Amazon (AWS), אשר מדיניות הפרטיות שלה מופיעה בלינק הבא: Click here;
   • שירותי Facebook, אשר מדיניות הפרטיות שלהם מופיעה בלינק הבא Click here
   • שירותי הניתוח של Google Analytics, אשר מדיניות הפרטיות שלה מופיעה בלינק הבא: click here; ו- Hot Jar, אשר מדיניות הפרטיות שלהם מופיעה בלינק הבא Click here;
   • שירותי משלוח באמצעות חברת HFD, אשר מדיניות הפרטיות שלה מופיעה בלינק הבא: https://hfd.co.il
   • שירותי Mailchimp, אשר מדיניות הפרטיות שלהם מופיעה בלינק הבא: Click here

9. אתרי אינטרנט של צדדים שלישיים

השירותים המוצעים על ידינו (לרבות אתר האינטרנט שלנו) עשויים לכלול קישורים (לינקים) וכפתורים המפנים לאתרים ולפלטפורמות של צדדים שלישיים. כניסתך, שימושך והסתמכותך על אתרים, שירותים או תכנים של צדדים שלישיים וכן כל אינטראקציה בינך לבין צדדים שלישיים הנה באחריותך הבלעדית.

 • לפרטים נוספים אודות שימושך באתרים, שירותים או בתכנים של צדדים שלישיים, לחץ כאן.
  • קישורים מסוימים בפלטפורמה יאפשרו לך לעזוב את אתר האינטרנט ו/או הפלטפורמה ולהיכנס לאתרים או שירותים שאינם קשורים לחברה (לרבות, אך לא רק, כפתור "Share" של Facebook, Twitter ו-LinkedIn). בין היתר, ייתכן שאתרים אלו של צדדים שלישיים ישלחו קבצי עוגיות (ראה הגדרה להלן) לדפדפן שלך, וכך ישיגו מידע אישי אודותיך.
  • החברה אינה נושאת באחריות בגין אתרים מקושרים ו/או ביחס למדיניות הפרטיות של השירותים שלהם. כניסתך, שימושך והסתמכותך על אתרים, שירותים ו/או תכנים של צדדים שלישיים וכן כל התקשרות בינך לבין צדדים שלישיים אלה הנה באחריותך והנך הנושא הבלעדי בהוצאות הקשורות בכך. הגישה לאתרים ושירותים אלה ניתנת אך ורק לנוחיותך. הנך מסכים ומאשר כי החברה לא תהיה אחראית, במישרין או בעקיפין, לכל נזק או הפסד שנגרמו (או שנטען כי נגרמו), בקשר או כתוצאה משימושך בכל שירות, תוכן, מוצר או מידע אחר הזמין באמצעות אתרים או שירותים אלה (לרבות ביחס לשימוש ולגילוי של מידע אישי שלך על ידי צדדים שלישיים אלו).
  • רוב האתרים והשירותים כאמור מספקים מסמכים משפטיים, לרבות תנאי שימוש ומדיניות פרטיות, המסדירים את השימוש בהם (מדובר במדיניות פרטיות שונה ממדיניות פרטיות זו לגבי השימוש והגילוי של מידע אישי שלך על ידך לאתרים של צדדים שלישיים אלו). תמיד רצוי לקרוא מסמכים כאלה בעיון לפני השימוש באתרים אלה ובשירותיהם, בין היתר, על מנת לדעת איזה סוג של מידע הם אוספים.

10. אמצעי תשלום

התשלום עבור השירותים נסלק באמצעות צדדים שלישיים המאפשרים לשלוח או לקבל תשלומים באופן מאובטח. החברה אינה משויכת ואינה מקושרת לספקי שירותי הסליקה, והשימוש בשירותי הסליקה הנו באחריותך בלבד.

 • לפרטים נוספים אודות תשלומים, לחץ כאן.
  • ככל שייגבו ממך תשלומים דרך השירותים, תוכל לבצע אותם באמצעות שירותי סליקה אינטרנטיים של צדדים שלישיים ("ספקי שירותי סליקה"), המאפשרים לשלוח או לקבל תשלומים באופן מאובטח, באמצעות שימוש בנתוני כרטיס האשראי או חשבון ה- PayPal שברשותך. למידע נוסף אודות שירותים אלה, אנא קרא את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של ספק שירותי הסליקה הרלוונטי.
  • מובהר בזאת כי החברה אינה משויכת ואינה מקושרת לספקי שירותי הסליקה, כי הם קבלנים עצמאיים, וכי עובדי או שלוחי החברה או ספקיה אינם אחראים למעשים או למחדלים של ספקי שירותי הסליקה. השימוש בספקי שירותי הסליקה הנו באחריותך בלבד והנך מאשר שאתה נוטל על עצמך את הסיכונים בביצוע עסקאות כלשהן באמצעות ספקי שירותי הסליקה. הנך מחויב לעמוד בהוראות תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של ספק שירותי הסליקה הרלוונטי, לרבות בעניין מגבלות גיל המשתמש.
  • שים לב כי מידע שייאסף כחלק מהליך סליקת התשלומים לא יישמר על ידי החברה, אלא בידי ספק שירותי הסליקה בלבד, ובאופן מאובטח.

11. אבטחת מידע

אנו משקיעים מאמצים רבים ביישום ובשמירה על אבטחת המידע האישי אודותיך כמשתמש בשירותינו. אנו מיישמים נהלים ומדיניות אבטחת מידע כמקובל בתעשייה, וזאת על מנת להבטיח את אבטחת המידע אודותיך ועל מנת למנוע כל שימוש לא מורשה במידע זה.  

 • לפרטים נוספים אודות אבטחת המידע האישי אודותיך, לחץ כאן.
  • אנו מיישמים נהלים ומדיניות אבטחת מידע כמקובל בתעשייה על מנת להבטיח את אבטחת המידע האישי אודותיך ועל מנת למנוע כל שימוש לא מורשה במידע זה.
  • המידע האישי שנאסף בקשר עם שימושך בשירותים שלנו מאוחסן בסטנדרט הגבוה ביותר של אבטחת מידע על שרתים מאובטחים של חברת AWS.
  • התקשורת בין המערכות שלנו מוצפנת בפרוטוקול ההצפנה הנפוץ והמאובטח ביותר SSL/TLS.
  • החברה תפעל בהתאם לחוקים החלים עליה במקרה של פרצת אבטחה או דליפה של מידע, לרבות המידע האישי שלך, וככל שנדרש על פי דין, תודיע לך על אירוע שכזה.
  • עם זאת, עליך לשים לב כי ישנם סיכונים הגלומים בהעברת מידע דרך האינטרנט או שיטות אחרות של אחסון אלקטרוני, ואין אנו יכולים להבטיח כי גישה או שימוש לא מורשים לא יתרחשו באופן מוחלט. החברה לא תישא באחריות או בחבות עבור נזק שייגרם לך בגין גישה בלתי מורשית, פריצה או חדירת מערך האבטחה או בגין כשל באחסון או גניבה, מחיקה, השחתה, הרס, נזק או אובדן נתונים או מידע, למעט ככל שהחברה לא נקטה באמצעי אבטחת המידע הסבירים הנדרשים על פי דין.

12. קטינים

על מנת להשתמש בפלטפורמה, עליך להיות מעל גיל שש עשרה (16). אנו שומרים על זכותנו לבקש הוכחת גיל בכל שלב, באופן שנוכל לוודא שקטינים מתחת לגיל שש עשרה (16) אינם משתמשים בשירותינו.

 • לפרטים נוספים אודות מגבלות הגיל ביחס לשימוש בשירותי החברה, לחץ כאן.
  • על מנת להשתמש בשירותים שלנו עליך להיות מעל גיל שש עשרה (16).
  • במקרה בהם יובא לידיעתנו כי קטין מתחת לגיל שש עשרה (16) משתמש בשירותים, אנו נחסום משתמש זה, ונעשה כל מאמץ על מנת למחוק מיידית כל מידע אישי שנאסף לגביו.
  • לפניות בעניין זה, אנא שלח אימייל לכתובת [email protected] .
  • אנו שומרים על זכותנו לבקש ממך הוכחת גיל בכל שלב, על מנת למנוע איסוף מידע אישי אודות קטינים מתחת לגיל שש עשרה (16).

13. עוגיות וטכנולוגיות מעקב

בעת השימוש בשירותים, אנו או צדדים שלישיים (כמו facebook או Google) עשויים להשתמש בטכנולוגיה אשר מקובלת בתעשייה ומוכרת כ"עוגיות" (cookies) ו/או טכנולוגיות מעקב אחרות המאחסנות מידע מסוים על המחשב או המכשיר שבאמצעותו אתה גולש בפלטפורמה ו/או באתר ו/או באפליקציה. טכנולוגיות אלו מאפשרות לנו, בין היתר, להפעיל מאפיינים מסוימים של השירותים שלנו באופן אוטומטי, לשפר את חוויית הגלישה והשימוש שלך, להציע לך פרסומות, לאסוף סטטיסטיקות אודות השימוש שלך בשירותים, לאסוף מידע טכני והתנהגותי (אנונימי) ועוד. החברה ו/או ספקי השירות שלנו, עשויים להשתמש גם בקבצי עוגיות זמניים (אשר יפוגו ברגע שתסגור את הדפדפן) או עוגיות קבועות (אשר נשארות במערכת שלך עד למחיקתן). ניתן לנטרל את טכנולוגיות מעקב אלו.

 • לפרטים נוספים אודות טכנולוגיות המעקב בהן אנו משתמשים ונטרולן, לחץ כאן.
  • בעת השימוש בשירותים, אנו או צדדים שלישיים עשויים להשתמש בטכנולוגיה אשר מקובלת בתעשייה ומוכרת כ"עוגיות" (cookies), web beacons, pixels, Flash ו/או טכנולוגיות מעקב אחרות (להלן: "טכנולוגיות מעקב"). טכנולוגיות מעקב אלה נשמרות על גבי מכשירך ומאפשרות לנו להפעיל מאפיינים מסוימים באופן אוטומטי (למשל, הפעלה אוטומטית של תהליך ההתחברות), וכן להקל ולפשט את חוויית המשתמש שלך.
  • אתה יכול לנטרל את טכנולוגיות המעקב באמצעות דפדפן האינטרנט שלך. עם זאת, שים לב כי אם תמחק את טכנולוגיות המעקב או לא תאפשר את אחסונן ו/או אם תשנה את מאפייני ה-Flash, החוויה המקוונת שלך בעת השימוש בשירותים שלנו תהיה מוגבלת.
  • על פי רוב, טכנולוגיות מעקב של צדדים שלישיים שומרות מידע לא אישי, כגון דפי האינטרנט בהם ביקרת, משך החיפוש שלך וכיוצא בזאת. תוכל לרוב למצוא הוראות במדיניות הפרטיות או בתנאי השימוש של צדדים שלישיים בכדי לבצע פעולות בנוגע לאפשרויות המעקב שלהם.
  • לקבלת הוראות מפורטות בנוגע לחסימת קבצי עוגיות, אנא עיין בסעיף 'עזרה' של הדפדפן בו אתה משתמש, או בקר בכתובת Click here.
  • בקישורים הבאים תוכל למצוא הנחיות בנוגע לחסימת קבצי עוגיות בדפדפני אינטרנט נפוצים:
  • לידיעתך, אנו משתמשים ב- Google Analytics כספקית שירות המבצעת עבורנו ניתוחים של פעילויות המשתמשים בפלטפורמה, לרבות באמצעות שימוש בקבצי עוגיות. Google מספקת תוסף לדפדפן המאפשר למשתמשים לבטל את המעקב על ידי Google Analytics בכלל האתרים בהם המשתמש גולש, ואשר ניתן להורדה כאן: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

14. דיוור ישיר, דבר פרסומת ושליחת הודעות

הנך מסכים בזאת לכך שנשתמש בפרטי הקשר שסיפקת לנו (כולל, בין היתר, כתובת דואר אלקטרוני ומספר טלפון) בכדי לספק לך מסרים שונים לרבות מסרים פרסומיים הקשורים למוצרים ולשירותים הנוכחיים ו/או העתידיים שלנו, באמצעות דואר, טלפון, דואר אלקטרוני, SMS, מדיה חברתית, הודעות פוש או בכל אופן מקוון אחר.

 • לפרטים נוספים אודות דיוור ישיר, דבר פרסומת ושליחת הודעות, לחץ כאן.
  • הנך מסכים לכך שנשתמש בפרטים שלך אשר נמסרו לנו מרצונך, כדי שניידע אותך אודות שירותי החברה, מידע שיווקי ו/או פרסומי (לרבות מסרים פרסומיים לפי חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב–1982), הטבות ואודות שירותים של צדדים שלישיים שהינם שותפים עסקיים של החברה, אשר יועברו אלייך באמצעות דואר, טלפון, דואר אלקטרוני, SMS, מדיה חברתית, הודעות פוש או בכל אופן מקוון אחר.
  • באפשרותך לחזור בך מהסכמתך באמצעות משלוח הודעה לכתובת [email protected] ולחילופין למלא אחר ההוראות להסרה מרשימת הדיוור, אשר מופיעות בהודעות הנשלחות אליך. הנך מאשר כי החברה הודיעה לך כי הנך יכול לסרב לקבל דברי פרסומת כאמור.
  • אתה יכול לבטל את האפשרות לקבל הודעות פוש מאיתנו באמצעות שינוי הגדרות הדפדפן שלך או באמצעות שינוי ההגדרות במערכת ההפעלה של המכשיר ממנו אתה משתמש בשירותינו.

15. העברת מידע אישי אל מחוץ לישראל

באמצעות השימוש בשירותים, מידע אישי אודותיך עשוי להיות מעובד או מועבר למדינות אחרות, והנך מסכים בזאת לכך שמידע אישי אודותיך יועבר או יעובד בדרך זו. ככלל, אנו עושים מאמצים כדי שהמידע האישי שלך יאוחסן רק בישראל, באיחוד האירופי או בארה"ב אך בכל אופן, בכל העברת מידע אישי מחוץ לישראל, אנו נוקטים באמצעי ההגנה הקבועים בדין הישראלי לעניין העברת מידע מחוץ לגבולות המדינה, וזאת על מנת להבטיח כי המידע שלך נשמר מאובטח בכל עת.

 • לפרטים נוספים אודות העברת המידע האישי שלך מחוץ לגבולות ישראל, לחץ כאן.
  • החברה רשאית להעביר מישראל מידע שנאסף אודותיך, לרבות מידע אישי, לגופים קשורים או לספקי שירות צד שלישי (כמפורט במסמך זה) אשר עשויים להיות מצויים במדינות אחרות בעולם. לתשומת לבך, החברה רשאית להעביר מידע אישי גם למדינה ולסמכות שיפוט שמחילה חוקי הגנת מידע המספקים הגנה פחותה מזו הקבועה בדין בישראל, והינך מסכים להעברת מידע זה. למשל, המידע האישי שלך שנאסף כחלק משירותינו נשמר בשרתי Amazon Web Services, אשר אינם מצויים במדינת ישראל.
  • ככלל, אנו עושים מאמצים כדי שהמידע האישי שלך יאוחסן רק בישראל, באיחוד האירופי או בארה"ב, אך בכל אופן, בכל העברת מידע אישי מחוץ לישראל, אנו נוקטים באמצעי ההגנה הקבועים בדין הישראלי לעניין העברת מידע מחוץ לגבולות המדינה, וזאת על מנת להבטיח כי המידע שלך נשמר מאובטח בכל עת.

16. שינויים במדיניות הפרטיות

אנו שומרים על הזכות לשנות מדיניות פרטיות זו בכל זמן, ומבקשים כי תשוב ותבקר בדף זה לעיתים קרובות ככל הניתן. אנו נודיע לכלל המשתמשים בשירותים על כל שינוי מהותי בתנאי מדיניות פרטיות זו בדף הבית של הפלטפורמה ו/או נשלח הודעת דואר אלקטרוני בנוגע לשינויים כאמור.

 • לפרטים נוספים אודות שינויים במדיניות הפרטיות שלנו, לחץ כאן.
  • אנו שומרים על הזכות לשנות מדיניות פרטיות זו בכל זמן, ומבקשים כי תשוב ותבקר בדף זה לעיתים קרובות ככל הניתן.
  • אנו נודיע לכלל המשתמשים בשירותים על כל שינוי מהותי בתנאי מדיניות פרטיות זו בדף הבית הפלטפורמה ו/או נשלח לך (לפי הפרטים שמסרת לנו) הודעת דואר אלקטרוני בנוגע לשינויים כאמור.
  • שינויים מהותיים במדיניות הפרטיות ייכנסו לתוקף שבעה (7) ימים לאחר שהודעה נמסרה בפלטפורמה או נשלחה בדואר אלקטרוני ככל שהדבר רלוונטי, לפי המוקדם. כל שאר השינויים במדיניות הפרטיות ייכנסו לתוקף בתאריך העדכון האחרון של מדיניות פרטיות זו, והמשך השימוש בשירותינו לאחר תאריך העדכון האחרון יהווה הסכמתך לכך שהשינויים יחייבו אותך. במידה שמדיניות הפרטיות תתוקן בכדי להיענות לכל דרישה חוקית, התיקונים עשויים להיכנס לתוקף באופן מיידי, או כפי שנדרש על פי הדין, וללא כל הודעה מוקדמת.
bg_image
main_banner

LET'S SELL

main_banner

LET'S SHOP

דילוג לתוכן